fbpx

Bendrosios tasyklės

PIRKIMO – PARDAVIMO TAISYKLĖS

1. Šios MB „Molio tėvas“ pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – „Taisyklės“) nustato MB „Molio tėvas” prekių užsakymo, pirkimo, grąžinimo sąlygas ir tvarką, taip pat nurodo informaciją, privalomą pateikti Pirkėjui vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, nustato Pirkėjo ir MB „Molio tėvas” tarpusavio teises ir pareigas naudojantis elektronine parduotuve svetainėje www.naturaltouch.lt.
2. PARDAVĖJAS – MB „Molio tėvas“, privatus juridinis asmuo, kurio teisinė forma – mažoji bendrija, juridinio asmens kodas: 306282538, registruota buveinė adresu: Taiko 103-38, Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, telefono numeris +370 618 84484, el. paštas uzsakymai@naturaltouch.lt.

3. PIRKĖJAS:

3.1. fizinis asmuo, kuriam sukako 18 (aštuoniolika) metų ir pagal galiojančius teisės aktus galintis sudaryti sandorius, kuris perka prekes asmeniniam vartojimui (ne verslo tikslais);
3.2. fizinis asmuo, kuriam yra nuo 14 (keturiolikos) iki 18 (aštuoniolikos) metų, jeigu yra gavęs tėvų ar globėjų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis disponuoja asmeninėmis lėšomis;
3.3. Lietuvos Respublikos juridinis asmuo, perkantis prekes kaip galutinis vartotojas (ketinantis naudoti prekes reprezentaciniais ar kt. tikslais, nesusijusiais su prekių perpardavimu ar jų panaudojimu verslo, gamybos, paslaugų teikimo tikslais;
3.4. visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.
4. PREKIŲ UŽSAKYMAS
4.1. Pirkėjas, pirkdamas internetinėje parduotuvėje www.naturaltouch.lt, suformavęs prekių krepšelį ir pažymėjęs „sutinku su pirkimo sąlygomis“, paspaudęs mygtuką ,,Užsakyti“, patvirtina, kad su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika susipažino, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis. Užsakymo langelyje pirkėjas, paspaudęs mygtuką „Užsakyti“, patvirtina, kad perka prekes ir sutinka su bendra prekių kaina, į kurią įskaičiuoti visi mokesčiai, prie kainos numatyti papildomi mokesčiai ir / ar kitos išlaidos (pavyzdžiui, vežimo, pristatymo, pašto ir kitos išlaidos, jei tokių yra), t.y., sudaroma ir įsigalioja nuotolinė pirkimo – pardavimo sutartis (toliau – „Sutartis“) tarp Pardavėjo ir Pirkėjo.
4.2. Jei perkant internetu Pirkėjas nesutinka su kuria nors šių Taisyklių dalimi ar šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika, bendra kaina ar jos dalimi, bet kokiais papildomais mokesčiais ir / ar papildomomis išlaidomis, tokiu atveju Pirkėjas negali pateikti užsakymo, pirkti prekės ir sudaryti Sutartį su Pardavėju.
4.3. Užsakymo metu pateikti duomenys yra saugomi Pardavėjo duomenų bazėje.
4.4. Pardavėjas siuntoje Pirkėjui kartu su užsakyta preke (prekėmis) pateikia sąskaitą faktūrą.
4.5. Apsipirkimo elektroninėje parduotuvėje eiliškumas:
4.5.1. pasirinktas prekes dėti į savo ,,Pirkinių krepšelį“ spaudžiant nuorodą ,,Į krepšelį“. ,,Pirkinių krepšelyje“ bet kuriuo metu galima peržiūrėti visas jau išsirinktas prekes, keisti jų kiekius ar pašalinti iš sąrašo, jei persigalvojama ar užsakyme įsivėlė klaida. Atlikus bet kokį pakeitimą prekių krepšelyje paspausti nuorodą ,,Atnaujinti krepšelį“, kad visi daryti pakeitimai būtų išsaugoti. ,,Pirkinių krepšelio“ mygtukas pasirodo svetainės viršuje, pasirinkus pirkimui bent vieną prekę;
4.5.2. išsirinkus visas norimas pirkti prekes, eiti į ,,Pirkinių krepšelį“ ir jame, įsitikinus, jog užsakymas yra teisingas, spausti nuorodą ,,Apmokėjimas“. Norint tęsti užsakymą, reikia užpildyti pristatymui reikalingą informaciją: 4.5.3. suvedus visus reikiamus duomenis ir paspaudus nuorodą ,,Pirmyn“ galima pasirinkti prekių pristatymo būdą;
4.5.4. pasirinkus prekių atsiėmimo būdą ar vietą ir paspaudus nuorodą ,,Pirmyn“ pasirinkti apmokėjimo būdą. Apmokėjimas grynais pinigais galimas tik atsiimant prekes pardavimo vietoje nurodytais adresais.
4.5.5. Pateikus prekių užsakymui reikalingą informaciją ir dar kartą paspaudus nuorodą ,,Pirmyn“, galima pamatyti visą su užsakymu susijusią informaciją. Pastabų skiltyje galima nurodyti papildomą informaciją susijusią su prekės pristatymu – prašymą kurjeriui iš anksto paskambinti prieš atvykstant, prekę atsiimsiančio asmens duomenis ir pan. Norint pakeisti su užsakymu susijusią informaciją prieš patvirtinimą galima paspausti viršuje esančią atitinkamą nuorodą ,, Adresas“, ,,Pristatymas“ ar ,,Apmokėjimas“ ir pakoreguoti norimus duomenis;
4.5.6. Jei pirkimo metu kyla neaiškumų ar nesulaukiama patvirtinimo apie prekių užsakymą, skambinti tel. +370 618 84484 darbo dienomis 8.00-17.00 val. arba siųsti el. laišką su klausimais adresu uzsakymai@naturaltouch.lt.lt.
5. APMOKĖJIMAS
5.1. Pirkėjas internetinėje parduotuvėje gali pasirinkti šiuos atsiskaitymo būdus, kurie yra saugūs: apmokėjimas pavedimu, el. bankinikyste;
6. PRISTATYMO SĄLYGOS, TERMINAI, KAINOS.
6.1. Nemokamas pristatymas gali būti taikomas paskelbus specialią akciją.
6.2. Prekės pristatomos per 7 darbo dienas.
6.3 Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
6.4 Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Priimant prekes būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą). Jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui.
6.5 Prekes pristatys Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas. Pirkėjui pasirašius siuntos važtaraštyje yra laikoma, kad siunta yra perduota (pristatyta) tinkamai.
6.6 Prekės pristatymo metu kartu su Pardavėjo įgaliotu atstovu Pirkėjas privalo patikrinti prekės siuntos būklę. Pastebėjęs siuntos pažeidimą, Pirkėjas privalo tai atžymėti siuntos važtaraštyje, bei surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui pasirašius siuntos važtaraštyje be pastabų, laikoma, kad siunta perduota tvarkinga. Jeigu pristatytos prekės komplektacijoje nėra kokių nors dalių ar dokumentų (pvz., garantinio talono ar pan.), Pirkėjas privalo apie tai nedelsiant informuoti Pardavėją.
6.7 Pristatymo išlaidos el. parduotuvėje į nurodytą kainą nėra įskaičiuotos.
6.8 Prekių pristatymo kainas galite rasti paspaudę nuorodą.
7. PREKIŲ PRIĖMIMAS
7.1. Nusiskundimus dėl trūkumų, užsakymų neatitikimo galima pateikti el. paštu uzsakymai@naturaltouch.lt.
7.3. Nesilaikius prekių naudojimo instrukcijų, www.naturaltouch.lt neatsako už pristatytų prekių trūkumą ar sugadinimą.
8. GARANTIJOS PREKĖMS, PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS.
8.1. Įsigytos prekės grąžinamos ir/ar keičiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.362 ir 6.363 straipsniais, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr.738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“.
8.2 Pirkėjas nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) dienų turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties pranešdamas apie tai Pardavėjui.
8.3 Praėjus daugiau kaip 14 (keturiolika) dienų nuo prekės pristatymo dienos, prekių grąžinimui taikomos Lietuvos Respublikos Mažmeninės prekybos taisyklės.
8.4 Tais atvejais, kai nepraėjus 14 (keturiolika) dienų nuo prekės pristatymo Pirkėjas praneša apie atsisakymą nuo pirkimo-pardavimo sutarties, prekės turi būti grąžinamos originalioje pakuotėje (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.). Prekė turėtų būti nenaudota, nesugadinta, švari, nepraradusi prekinės išvaizdos, tinkamai paruošta ir įpakuota. Šis punktas netaikomas grąžinant nekokybišką prekę.
8.5 Kai grąžinama nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti nekokybišką prekę ir, nesant Pirkėjo prieštaravimo, ją pakeisti analogiška preke. Pirkėjui prieštaraujant dėl nekokybiškos prekės pakeitimo kokybiška preke, sumokėtus už nekokybišką prekę pinigus Pardavėjas įsipareigoja grąžinti per 5 (Penkias) darbo dienas nuo Prekės grąžinimo dienos.
8.6 Pirkėjas turite teisę atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties, pranešdamas Pardavėjui apie tai raštu (el. paštu uzsakymai@naturaltouch.lt ).
8.7 Grąžinant prekę, reikia pateikti prašymą, nurodant detalią užsakymo informaciją: užsakymo numeris, data, prekė, kaina, pristatymo data. Prašyme reikia nurodyti sąskaitą pinigų grąžinimui. Tuo atveju, jei pinigai grąžinami ne į pirkėjo, o į kito asmens sąskaitą, privaloma pateikti pirkėjo išduotą įgaliojimą trečiajam asmeniui priimti grąžinamus pinigus.
8.8 Jeigu Pirkėjas negauna patvirtinimo per 10 darbo valandų, privalo kreiptis telefonu į lmf.lt. Pirkėjas atsisakęs sutarties, per 3 (Tris) darbo dienas privalo telefonu arba el. paštu suderinti su Pardavėju prekės grąžinimo būdą (visi prekės paėmimo, nuvežimo ir kitokio transportavimo iki Pardavėjo nurodytos vietos klausimai). Šiuo atveju Pirkėjas privalo grąžinti nusipirktą Prekę, atitinkančią Taisyklių 39 punkte nurodytus reikalavimus. Atsisakius sutarties, už Prekę sumokėti pinigai bus grąžinami per 5 (Penkias) darbo dienas nuo Prekės grąžinimo dienos.
8.9 Pirkėjui atsisakius sudarytos sutarties, Pirkėjui tenka tiesioginės prekių grąžinimo išlaidos. Šis punktas netaikomas grąžinant nekokybišką prekę.
8.10 Pirkėjas neturi teisės atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties, jeigu Pirkėjas prekę sugadino ar iš esmės pasikeitė prekės išvaizdą; pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti gautą prekę, nevertinami kaip esminiai prekės išvaizdos pakeitimai.
8.11 Autobusų siuntų tarnyba ar Lietuvos paštas iki galutinio adresato siuntų nepristato, todėl prekes grąžinti privaloma per kurjerių tarnybą arba pristatyti patiems
9. PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS
9.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes interneto parduotuvėje www.naturaltouch.lt vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis.
9.2. Pirkėjas užsakymo metu privalo pateikti teisingą jį identifikuojančią informaciją Pardavėjui.
9.3. Sutikdamas su šiomis Taisyklėmis Pirkėjas patvirtina, kad jis yra (vienas iš variantų):
9.3.1. fizinis asmuo, pagal galiojančius teisės aktus galintis sudaryti sandorius, kuris perka prekes asmeniniam vartojimui (ne verslo tikslais);
9.3.2. Lietuvos Respublikos juridinis asmuo, perkantis prekes kaip galutinis vartotojas (ketinantis naudoti prekes reprezentaciniais ar kt. tikslais, nesusijusiais su prekių perpardavimu ar jų panaudojimu verslo, gamybos, paslaugų teikimo tikslais;
9.3.3. visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgaliotas atstovas.
9.4. Sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, Pirkėjas taip pat patvirtina, kad sudarydamas Sutartį Pirkėjas nepažeidžia trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų. Pardavėjas neprisiima jokios teisinės atsakomybės, jei šis Pirkėjo patvirtinimas visiškai ar iš dalies neatitinka tikrovės ar yra klaidinantis bet kokiu atžvilgiu.
9.5. Asmuo, neatitinkantis Taisyklių 9.3 ir 9.4 punktuose numatytų kriterijų, negali pateikti užsakymo, pirkit prekes ir sudaryti Sutartį su Pardavėju, priešingu atveju visa su tuo susijusi neigiamų pasekmių rizika ir teisinė atsakomybė tenka tokiam asmeniui.
9.6. Prekės pavadinimas bei pagrindinės savybės yra nurodytos prekės naudojimo instrukcijoje ir / arba Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje, kurioje perkama prekė.
9.7. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir jas priimti šiose Taisyklėse numatyta tvarka.
9.8. Pirkėjas įsipareigoja saugoti ir neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo prie interneto parduotuvės www.snaturaltouch.lt duomenų.
9.9. Interneto parduotuvės www.naturaltouch.lt Pirkėjai privalo laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų interneto parduotuvėje, ir nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
10. PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS
10.1. Jei Pirkėjas bando bet kokiu būdu pakenkti interneto parduotuvės darbui, duomenų saugumui ar pažeidžia kitus paminėtus Pirkėjo įsipareigojimus, tuomet Pardavėjas turi teisę panaikinti Pirkėjo registraciją ar kitaip apriboti galimybę naudotis interneto parduotuve www.naturaltouch.lt
10.2. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis interneto parduotuvės paslaugomis, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės ir kitos interneto parduotuvėje www.naturaltouch.lt numatytos sąlygos.
10.3. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti nurodytu adresu, remdamasis sąlygomis, kurias nustato šios Taisyklės.
10.4. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti jam patikėtos Pirkėjo informacijos konfidencialumą ir neperduoti jos tretiesiems asmenims be Pirkėjo sutikimo, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir šiose Taisyklėse numatytus atvejus.
10.5. Pinigų garantijos grąžinimo atveju, kuomet prekė yra kokybiška ir nėra pažeidžiamos prekių grąžinimo taisyklės, Pardavėjas įsipareigoja priimti grąžintas prekes ir grąžinti pinigus, ar pakeisti prekę analogiška arba kita preke.
11. PRIVATUMO POLITIKA. KONFIDENCIALUMAS.
11.1. Pirkėjo asmeninė informacija nebus naudojama neteisėtais tikslais.
11.2. Pirkėjas turi teisę bet kada keisti bei papildyti savo asmens duomenis paskyroje arba panaikinti paskyrą.
11.3. Pirkėjas privalo niekam neatskleisti slaptažodžio ir jį saugoti, priešingu atveju visa su tuo susijusi atsakomybė tenka Pirkėjui.
12. SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA
12.1. Visi skundai gali būti teikiami MB „Molio tėvas“ elektroniniu paštu www.naturaltouch.lt lt arba telefonu +370 618 84484 darbo dienomis nuo 8 iki 17 val.
12.2. Pardavėjas turi teisę nagrinėti skundus 30 (trisdešimt) dienų nuo jų gavimo dienos, jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktai nenustato kitokių terminų. Esant sudėtingiems atvejams, šis terminas gali būti pratęstas papildomai 15 (penkiolika) dienų. Atsakymai dėl skundų Pirkėjams pateikiami elektroniniu paštu arba telefonu, arba Pirkėjo nurodytu adresu.
13. APSIKEITIMAS INFORMACIJA
13.1. Pardavėjas komunikuoja su Pirkėju naudodamasis jo registracijos formoje pateiktu el. pašto adresu ir telefono numeriu, o Pirkėjas gali naudotis visais susisiekimo kanalais, nurodytais elektroninės parduotuvės www.naturaltouch.lt svetainės skyriuje „Rekvizitai“.
14. ATSAKOMYBĖ
14.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas registracijos formoje pateikia netikslius duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
14.2. Pirkėjas visiškai atsakingas už savo veiksmus, atliktus prisiregistravus prie interneto parduotuvės www.naturaltouch.lt.
14.3. Pirkėjas atsako už savo registracijos duomenų saugumą. Jei registracijos duomenis naudoja trečiasis asmuo, jis bus laikomas Pirkėju.
14.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės visais atvejais, kai nuostolių atsiranda dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
14.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.
15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
15.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
15.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
15.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka

Pirkinių krepšelis